Naše služby

Psychologická diagnostika

Naše poradenská firma se zabývá zvláště psychologickou diagnostikou, která je východiskem při posuzování uchazečů o pracovní místo, při personálních přesunech v rámci firmy a je součástí posuzování jejich kariérového růstu. Když je v rámci jedné firmy diagnostikován větší počet zaměstnanců, provedeme zároveň i analýzu výkonnosti firmy nebo týmu.

Průzkumy

O psychologickou diagnostiku se opíráme při průzkumech ve firmách (např. průzkum firemní kultury a spokojenosti zaměstnanců, jejich loajality, komunikace, postojů k produktům). Pro firmy provádíme kvalitativní marketingové průzkumy, které se týkají spokojenosti zákazníků, image firmy nebo produktů. Naše průzkumy zjišťují emoce, postoje a motivace respondentů.

Vzdělávání zaměstnanců

Firemní vzdělávání nastavujeme na míru klientům, často i na základě analýz potenciálu zaměstnanců. Nejčastěji školíme zaměstnance a to zvláště obchodníky, střední a top management v psycho-sociálních dovednostech. Naši účastníci projdou v průběhu školení hlubším sebepoznáním s následnou sebekorekcí promítající se do pracovního i běžného života.

S čím dalším můžeme pomoci ve firmách

Se systémy hodnocení a motivace zaměstnanců

Zjistíme úroveň hodnocení zaměstnanců ve firmě a navrhneme případné zlepšení. Zanalyzujeme a průzkumem změříme motivační faktory, následně stanovíme ty nejefektivnější.

S realizací vnitrofiremního časopisu

Vnitrofiremní časopis pomáháme vytvářet jako významnou podporu komunikace ve firmě. Jsme schopni časopis redigovat, pomoci s grafikou a nechat vytisknout.

S vytvářením a řízením předvolebních kampaní

Na základě mnohaletých zkušeností jsme schopni pomoci při vytvoření strategie konkrétní kampaně jak po obsahové, tak i vizuální stránce. Strategii ověřujeme měřením a analýzou emocí potenciálních voličů.

 

S čím dalším můžeme pomoci individuálním klientům

Psychologické profesní poradenství u dospělých

Dospělým pomáháme zorientovat se v jejich schopnostech, dovednostech, dispozicích a příležitostech v případě, že chtějí, či jsou nuceni změnit své profesní směřování.

Psychologické profesní poradenství u adolescentů

Pomáháme při rozhodování o výběru nejvhodnější střední či vysoké školy.

 

Psychologické poradenství u dětí mladšího školního věku

Psychologická diagnostika a návazné poradenství se týká rozvoje a správného směřování dětí. Zabýváme se tématy, které souvisí především se školním výkonem, výběrem vhodné školy či mimoškolních aktivit.

Chcete se s námi potkat?

S námi na LinkedIn

Pro koho pracujeme?

Při naší práci nejvíce využíváme:

Našimi zaměstnanci jsou nejen psychologové, kteří mají zkušenosti s psychodiagnostikou - zvláště v pracovní oblasti. Ale v našich řadách jsou i kolegové, kteří vystudovali:

  • sociologii
  • pedagogiku, etopedii
  • marketing, mediální studia, žurnalistiku
Psychologie
96%
Sociologie
58%
Marketing
43%
Pedagogika
35%

Za poslední rok

počet najetých kilometrů
65271
počet hodin diagnostiky
1360
počet konzultačních hodin
1524
počet vypitých káv
3024

“Poradce může všechno. Nesmí však radit.”

MOTTO Hilšer partners

“I když máme pocit, že se v životě řídíme podle racionálního zhodnocení situace, často tomu tak není.

Průzkumy z poslední doby ukazují, že emoce rozhodují v našem životě podstatně častěji, než jsme si schopni vůbec připustit.

Emoce jsou náš vnitřní motor, zdroj naší pracovní motivace, úspěchu i neúspěchu, zdroj výkonnosti firmy.

Pomáháme řídit emoce, aby ty neřídily nás.”

Motto Eduard Hilšer

Společnost zastupují